تعمیرات رایگان برای محصولات سایپا

به مناسبت افتتاحیه نمایشگاه بین المللی حلب، نمایندگی های شرکت سایپا سوریه استعداد خود را جهت ارایه تعمیرات خودروهای تولیدی شرکت بصورت رایگان در ایام نمایشگاه اعلام نمودند. بدین ترتیب ساعت حضور جهت استفاده از این خدمات را 10:00 الی 13:00 اعلام کردند.