نمایشگاه بین المللی حلب

شرکت سایپا سوریه در صدد این است که در سومین دوره نمایشگاه بین المللی حلب شرکت کند، که از 12 لغایت 18 فروردین ماه 1400 برگزار می گردد. ساعت بازدید هر روز 16:00 الی 22:00 می باشد.