بازدید جمعی از اساتید دانشگاه از شرکت سایپا سوریه

روز 29 مهر ماه 1399 شرکت سایپا سوریه افتخار داشت جمعی از اساتید برجسته واعضاء هیئت علمیه دانشگاه حمص را طی یک زیارت رسمی استقبال کند. آقایان دکتر ناصر سعد الدين (قائم مقام تحقیقات دانشگاه)، دکتر شفيق باصيل (رئیس دانشکده مهندسی برق ومکانیک)، وهمچنین اعضاء محترم هیئت علمیه دکتر سامر الربيع، دکتر مهند مكی، دکتر محمود الاسعد، دکتر ماهر ابراهيم، دکتر هيثم ورده، و منذر الدالی و همچنین تعدادی از مهندسان و صنعت گران محترم در این بازدید حضور داشتند. ابتدا در استقبال از این جمع آقای مهندس بهرام صابری معاون محترم فروش، خدمات پس از فروش، مالی واداری وهمچنین آقای دکتر علی حمید مدیر محترم مرکز آموزش شرکت حضور داشتند. پس از آشنایی با اهداف وفعالیت های تولیدی وتجاری شرکت جمع استادان از واحد های مختلف شرکت بازدید کردند و به توضیحات مربوط به تمام این واحدها بویژه خط تولید ومراحل کاری مربوطه به آن از بدو پروسه تولید تا عملیات تست محصول وبالاخره دستیابی به محصول نهایی استماع کردند. همچنین اعضای محترم این جمع نسبت به ویژگی های فنی وخصوصیات محصولات متنوع وهمچنین ملایمت این محصولات با بازار خودروی سوریه به عنوان یک محصول تولید داخل با میزان بالای رقابت در حوزه های متنوع اطلاع کردند. در پایان جمع استادان با حضور مدیر عامل محترم آقای مهندس محسن یزدان فر در یک جلسه معرفی وآشنایی به بازدید خاتمه دادند. اشاره می شود این بازدید در راستای تفاهمنامه همکاری فیمابین غرفه صنعت حمص ودانشگاه این شهر وبا هماهنگی وسرپرستی مستقیم آقای مهندس سالم اللوش مدیر محترم غرفه صنعت حمص که به همراهی این جمع تشریف آوردند می باشد.