راه اندازی خدمت امداد خودرو

برای نخستین بار خدمات متمایز دیگری در راستای مشتری مداری از شرکت سایپا سوریه به پاس اعتمادتان به ما و در راستای قدردانی از مشتریان خود، شرکت سایپا سوریه خدمات متمایز دیگری را در سراسر کشور سوریه به مشتریان با راه اندازی "امداد خودرو" وبا شعار همیشه و همه جا با شما نموده است. این اقدام در مرحله نخست با ارایه خدمات در جاده های اصلی شامل دمشق، حمص، حلب و طرطوس با پوششو بهره مندی از 11 اکیپ تعمیراتی شروع و با یاری خداوند و تلاش پرسنل سخت کوش و البته حمایت های شما مشتریان گرامی برای تمامی استان ها و کلیه خودروها گسترش و توسعه خواهد یافت. ما را در جاده ها ببینید، تلاش ما ارایه خدمات مورد نیاز به شما در جاده هاست.